Web App

Wywiady

Sukces w pracy z młodzieżą to lata konsekwentnej pracy według ściśle określonego planu

Marketing director at Sonda Sports

Maciej Nikodemski

Sonda Sports