Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

 

Polityka plików cookies serwisu Sonda Sports

Definicje użyte w Polityce prywatności i plików cookies:

Spółka – SONDA SPORTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 2C, 53 – 609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506708, nr NIP: 8971798074, nr REGON: 022392201, (właściciel https://www.sondasports.com), świadcząca w ramach Serwisu sprzedaż określonych produktów i usług.

Serwis - zbiór stron internetowych zarządzanych przez Spółkę, umożliwiających Kupującemu zakup sprzętu oferowanego do sprzedaży przez Spółkę pod adresem: https://www.sondasports.com

Konsument - konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Poz. 121) tj. osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalność gospodarczą lub zawodową.

Kupujący - osoba lub podmiot korzystający ze sklepu w serwisie Sonda Sports, będący Przedsiębiorcą lub Konsumentem.

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Poz. 121), tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę https://www.sondasports.com, jej podstrony i subdomeny.

 

Polityka prywatności: ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Kupujących/Użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług na rzecz Kupującego przez Spółkę, a także za zgodą Kupujących/Użytkowników, w celach marketingowych związanych z działalnością Spółki.

Gromadzone dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Podanie danych osobowych przez Kupującego/Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę może jednak uniemożliwić Spółce świadczenie usług drogą elektroniczną, a Kupującemu/Użytkownikowi dokonywanie zakupów online. 

Dane osobowe Kupującego/Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym np.: odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe Kupujących mogą zostać również ujawnione, w niezbędnym i wymaganym zakresie, podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności związane z zawartą z Kupującym umową, np. dostarczeniem produktów zamówionych przez Kupującego.

Spółka umożliwia Kupującym / Użytkownikom, których dane przetwarza, prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania. Kupujący / Użytkownik ma także prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą.

W ramach ustawy Kupującemu / Użytkownikowi przysługuje prawo do niezwłocznego usunięcia danych osobowych przez Spółkę i wycofanie zgody na ich przetwarzanie, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 

Żądanie i sprzeciw mogą zostać wniesione przez Kupującego / Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres:
support@sondasports.com
lub
help@sondasports.com

Do zachowania poufności danych Spółka wykorzystuje wszystkie odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa.

Poufne informacje dotyczące Kupujących / Użytkowników, w tym dane osobowe Kupujących, są chronione przez Spółkę przed ich ujawnieniem osobom trzecim i nieuprawnionym do ich posiadania.
Spółka chroni dane przed ich nieautoryzowanym dostępem, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dla pełnego bezpieczeństwa dane są przechowywane na serwerach Amazon Web Services, zlokalizowanych w Irlandii i Niemczech.

 

Polityka Plików cookies serwisu Sonda Sports

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.

W każdej chwili możesz zarządzać plikami cookies za pomocą przeglądarki, np.: usuwać lub skasować z historii.

Pamiętaj jednak, że akceptacja plików cookies, umożliwia swobodne i wygodne korzystanie z witryny www, np. nawigacja po stronie lub zapamiętanie preferencji językowych.

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu strony.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze m.) Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Pliki cookies są używane:
 • w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania z Usługi; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych (analiza zachowania Użytkowników w Serwisie, preferencje marketingowe oraz dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników);
 • w celu prawidłowej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • w celu utrzymania sesji Użytkownika, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej stronie Usługi.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika.

  Użytkownik może zmienić ustawienia, o których mowa w punkcie 4. Polityki Cookies, zmieniając ustawienia oprogramowania zainstalowanego na swoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfigurując usługę.
  Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub ostrzegać użytkownika za każdym razem, gdy pliki cookies są tworzone na jego urządzeniu.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookies utworzone na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących ze Sprzedawcą.
 4. Użytkownik może zawsze usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej  Serwisu. Jednak nieakceptowanie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Usługi.
  Korzystanie z przeglądarki z ustawieniami umożliwiającymi przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika lub na innym urządzeniu oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tych plików na tym komputerze lub urządzeniu.

 

Rodzaje plików cookies:


1. Niezbędne
Niektóre pliki cookies są niezbędne, aby móc móc doświadczyć pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych.
Używane plików cookies umożliwia zalogowanie się na konto i np. bezpieczne dodawanie produktów do koszyka oraz dokonywanie zakupów.

2. Statystyki
Te pliki cookies przechowują informacje, takie jak:
- liczba odwiedzających witrynę,
- liczba unikalnych odwiedzających,
- które strony witryny zostały odwiedzone,
- źródło odwiedzin itp.
Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak działa witryna i w którym miejscu wymaga poprawy.

3. Marketing
Nasza witryna wyświetla reklamy.
Pliki cookies służą do personalizowania reklam, które pokazujemy, aby były zgodne preferencjami naszych Użytkowników.
Pliki cookies pomagają nam również śledzić skuteczność prowadzonych kampanii reklamowych.

Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam, aby wyświetlać reklamy również w innych witrynach internetowych w przeglądarce.

4. Funkcjonalne
Są to pliki cookies, które pomagają w niektórych funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcje te obejmują osadzanie treści lub udostępnianie treści na stronie internetowej, na platformach mediów społecznościowych.

5. Preferencje
Te pliki cookies pomagają nam przechowywać ustawienia i preferencje przeglądania użytkowników naszego serwisu,  takie jak np. preferencje językowe. Dzięki temu podczas przyszłych wizyt w witrynie, odwiedzający otrzymuje treści i wygląd, zgodny ze swoimi preferencjami.


Kontakt

Kupujący / Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w następujący sposób:

a) pisemnie - na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z o. o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, Polska

b) telefonicznie: +48 576988155

c) elektronicznie - adres e-mail: contact@sondasports.com lub hello@sondasports.com

d) na platformach społecznościowych:
https://www.facebook.com/SondaSports lub
https://twitter.com/sondasports

"